• weg-kropka sprawy o zasiedzenie
  weg-kropka sprawy o zniesienie współwłasności i roszczenia z tym związane (zwrot nakładów etc.)
  weg-kropka sprawy o eksmisję
  weg-kropka sprawy dotyczące służebności (w tym służebności przesyłu)
  weg-kropka sprawy dotyczące ksiąg wieczystych
 • weg-kropka sprawy o rozwód i separację
  weg-kropka sprawy o alimenty
  weg-kropka sprawy o podział majątku wspólnego
  weg-kropka sprawy związane z władzą rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie)
  weg-kropka sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  weg-kropka sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • weg-kropka sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
  weg-kropka sprawy o dział spadku
  weg-kropka sprawy o zapłatę zachowku
 • weg-kropka reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym
  weg-kropka reprezentacja przed Sądem I i II instancji
  weg-kropka sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
  weg-kropka sprawy karno-skarbowe
  weg-kropka dozór elektroniczny
 • weg-kropka tworzenie podmiotów gospodarczych i ich rejestracja, zmiany w KRS
  weg-kropka tworzenie i opniowanie projektów umów
  weg-kropka tworzenie i opniowanie projektów uchwał spółek
  weg-kropka postępowanie upadłościowe

 • weg-kropka udział w negocjacjach
  weg-kropka udział w mediacji
  weg-kropka przygotowywanie i opiniowanie projektów porozumień pozasądowych (ugoda)
  weg-kropka wezwania do zapłaty

 

Działamy w takich miastach jak Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Wąbrzeźno, Grudziądz, Świecie, Inowrocław, Brodnica, Chełmno, Rypin, Solec-Kujawski.

Głównym obszarem działania Kancelarii jest województwo kujawsko-pomorskie, jednakże sprawy naszych Klientów prowadzimy na terenie całej Polski.

efs
Prowadzona działalność gospodarcza utworzona została ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.